Ekspercki system wsparcia pozwalający procesować szkody osobowe wg ustalonych reguł biznesowych.

home_epikryza-01

Wielowymiarowa epikryza dająca pełny opis zgłaszanych roszczeń oraz wysokości należnego odszkodowania.

home_dostosowuje-01

Jedyny system wspierający procesowanie szkód, który dostosowuje się do Twoich potrzeb.

home_wsparcie-01

Wsparcie wykwalifikowanego personelu, który każde zagadnienie rozwiązuje indywidualnie.

System wykorzystuje reguły logiczne do budowania węzłów decyzyjnych

Procesuje szkodę w oparciu o standardy prawne, medyczne i ubezpieczeniowe oraz dostarcza likwidatorom rozwiązania analityczne do oceny sytuacji poszkodowanych oraz rozmiarów doznanej przez nich

szkody. Umożliwia automatyczne generowanie dokumentów, w tym szablonów służących korespondencji z poszkodowanym lub pełnomocnikiem oraz szablonów decyzji.

Procesuje szkodę w oparciu o standardy prawne, medyczne i ubezpieczeniowe oraz dostarcza likwidatorom rozwiązania analityczne do oceny sytuacji poszkodowanych oraz rozmiarów doznanej przez nich szkody. Umożliwia automatyczne generowanie dokumentów, w tym szablonów służących korespondencji z poszkodowanym lub pełnomocnikiem oraz szablonów decyzji.

Jedną z rekomendowanych ścieżek postepowania w systemie Medatex jest ocena wg klasyfikacji ICF.

Dowiedz się więcej
str_glowna_jak_to_dziala

Jak to działa

Medatex dzięki węzłom decyzyjnym procesuje szkodę (w oparciu o standardy prawne, medyczne i ubezpieczeniowe)
Sugeruje optymalne ścieżki postępowania
Wspiera medycznie
Organizuje proces
Dostarcza ekspertyzę

Do organizacji leczenia wykorzystujemy sprawdzone rozwiązanie w postaci systemu Meedy.

Dowiedz się więcej

Cechy, które wyróżniają Medatex na tle innych produktów dostępnych na rynku:

Standaryzacja

 • wprowadza ustandaryzowany „work-flow” dla każdego produktu, – generuje jednakowe decyzje w zbliżonym stanie faktycznym
 • wspiera go merytorycznie w procesie likwidacji
 • wymusza wykonanie określonych i koniecznych czynności
 • uniemożliwia popełnienie błędów proceduralnych
 • umożliwia sprawne zarządzanie procesem rozszczeń

„…stworzenie od podstaw całego procesu likwidacji szkody w systemie MEDATEX włącznie z szablonami dokumentów, smsów, maili trwa tylko kilkanaście godzin

– to ukłon dla innowacji i wsparcie konkurencyjności w obszarze produktów – jakże często „kasowanych” przez koszty i czas dostosowania systemów IT”

Konrad Bednarowski – manager projektu ICR

Zwinność

 • umożliwia zaprojektowanie procesu obsługi i likwidacji szkody indywidualnie dla każdego produktu ubezpieczeniowego.
 • nie wymaga kompromisów pomiędzy potrzebami biznesowymi a funkcjonalnością systemu
 • można błyskawicznie opracować zupełnie nowy proces dla kolejnego produktu nawet jeśli nie jest masowy
 • daje możliwość płynnej zmiany obsługi bieżących produktów wg nowych wytycznych
 • pozwala na szybką implementację nawet ‚niszowych’ produktów dla których do tej pory nie opłacało się budować systemów informatycznych

„Zwinność wyróżnia Medatex na tle dominujących na rynku dość sztywnych, ramowych narzędzi wsparcia likwidacji szkód , gdzie zarówno kreacja jak i wdrożenie zmian jest drogie i następuje zbyt wolno w stosunku do potrzeb i zmieniających się produktów ubezpieczeniowych. Programiści często nie rozumieją menadżerów i odwrotnie – i stąd częste i widoczne w sztywnych systemach „kompromisy” pomiędzy potrzebami biznesu a funkcjonalnością.”

Łukasz Andrzejczyk – CEO – Enterprise Software

Analiza danych

 • systemowe wsparcie Lean Management
 • dostępna pełna statystyka i log zdarzeń
 • dowolność kształtowania raportów
 • dowolne korekty parametrów decyzyjnych

„Obsługa procesów poza systemem informatycznym nie daje menadżerom danych umożliwiających im podejmowanie właściwych decyzji oraz optymalizację prowadzonych działań. Zarządzający reagują zamiast planować . Dziś MEDATEX rejestruje każde „kliknięcie”, a wszystkie dane w dowolnym zestawieniu i w każdym czasie udostępnia za pośrednictwem modułu Business Intelligence. ”

Bartosz Bednarek – członek Zarządu ICR

Moduły eksperckie to największa wartość Medatexu.

Oddajemy w Państwa ręce narzędzia do:

 • rekonstrukcji zdarzeń i ustalania odpowiedzialności
 • diagnostyki medycznej i planowania leczenia poszkodowanych oraz bazę wiedzy, w której zawarto: wytyczne regulatorów, przepisy prawa oraz OWU
 • szacowania uszczerbków na zdrowiu i kalkulacji zadośćuczynień (m.in. wg klas. ICF)
 • wykrywania fraudów
 • kalkulacji rent i utraconych zarobków
Michał Kretkowski

„Obsługa procesów poza systemem informatycznym nie daje menadżerom danych umożliwiających im podejmowanie właściwych decyzji oraz optymalizację prowadzonych działań. Zarządzający reagują zamiast planować . Dziś MEDATEX rejestruje każde „kliknięcie”, a wszystkie dane w dowolnym zestawieniu i w każdym czasie udostępnia za pośrednictwem modułu Business Intelligence.”

Michał Kretkowski – prezes Zarządu ICR

W efekcie analizy roszczenia możliwe jest uzyskanie wyników w postaci następujących produktów

 1. PROJEKT LECZNICZY

  • plan leczenia
  • kosztorys leczenia
 2. ORZECZENIA

  • kompleksowe
  • wielospecjalistyczne
  • wg ICF
  • standardowe
  • zaoczne
  • wyjazdowe
 3. EKSPERTYZY

  • pobyty w szpitalu
  • operacje
  • poważne zachorowania
  • niezdolność do pracy
  • przyczyny zgonu
 4. OPINIE

  • rentowe
  • w ochronie zdrowia
  • w turystyce
  • oprotezowania
 1. PREKLUZYJNE

  • opinie biegłych sądowych
  • opinie do pozwów
  • odpowiedzi na pozew
 2. DIAGNOSTYKA

  • pourazowe uszkodzenia kręgosłupa
  • pourazowe uszkodzenia wzroku
  • pourazowe uszkodzenia słuchu
  • pourazowe uszkodzenia biodra
  • pourazowe uszkodzenia kolana
  • PTSD (posttraumatic stress disorder)
  • weryfikacja stanu zdrowia psychicznego po utracie bliskiej osoby
 3. LECZENIE POSZKODOWANYCH

  • diagnostyka
  • transport
  • leczenie operacyjne
  • rehabilitacja
 4. POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W efekcie analizy roszczenia możliwe jest uzyskanie wyników w postaci następujących produktów

 1. PROJEKT LECZNICZY

  • plan leczenia
  • kosztorys leczenia
 2. ORZECZENIA

  • kompleksowe
  • wielospecjalistyczne
  • wg ICF
  • standardowe
  • zaoczne
  • wyjazdowe
 3. EKSPERTYZY

  • pobyty w szpitalu
  • operacje
  • poważne zachorowania
  • niezdolność do pracy
  • przyczyny zgonu
 4. OPINIE

  • rentowe
  • w ochronie zdrowia
  • w turystyce
  • oprotezowania
 1. PREKLUZYJNE

  • opinie biegłych sądowych
  • opinie do pozwów
  • odpowiedzi na pozew
 2. DIAGNOSTYKA

  • pourazowe uszkodzenia kręgosłupa
  • pourazowe uszkodzenia wzroku
  • pourazowe uszkodzenia słuchu
  • pourazowe uszkodzenia biodra
  • pourazowe uszkodzenia kolana
  • PTSD (posttraumatic stress disorder)
  • weryfikacja stanu zdrowia psychicznego po utracie bliskiej osoby
 3. LECZENIE POSZKODOWANYCH

  • diagnostyka
  • transport
  • leczenie operacyjne
  • rehabilitacja
 4. POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Rekomendacja Gazety Bankowej w kategorii Hit Roku 2017

Zacznij korzystać już teraz!