Wsparcie

Przydatne informacje

JAK AKTYWOWAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU

Aby uzyskać dostęp należy poprosić swojego przełożonego lub osobę upoważnioną w umowie do wystąpienia do ICR o nadanie hasła startowego. Każdy z użytkowników otrzymuje hasło startowe, które umożliwia zalogowanie się do systemu i nadanie własnego hasła. Indywidulane hasło ważne jest 30 dni. Następnie system prosi o jego zmianę.

NIE PAMIĘTAM SWOJEGO HASŁA

W przypadku problemów z hasłem prosimy o informację na adres: pomoc.techniczna@icr.pl. Po pozytywnej weryfikacji otrzymasz hasło i login na swoją skrzynkę pocztową lub telefonicznie – zależnie od procedury przewidzianej w umowie.

ZABLOKOWANE KONTO

System blokuje konto po nieudanym trzykrotnym logowaniu. Nie martw się – należy odczekać 20 minut i spróbować ponownie. W przypadku dalszych problemów prosimy o informację na adres: pomoc.techniczna@icr.pl. Niezwłocznie otrzymasz informacje z wyjaśnieniem lub nowym hasłem startowym.

KONTAKT

W przypadku problemów z systemem lub logowaniem zawsze pisz na skrzynkę pomoc.techniczna@icr.pl. Nasze wsparcie techniczne służy pomocą.

Bezpieczeństwo

System prosi o podanie Twojego loginu i hasła nadanego tylko przez Ciebie na potrzeby użytkowania systemu ICR-MED. Nigdy nie prosimy o hasła jednorazowe, a tym bardziej o numery kart kredytowych, kody PIN oraz inne dane wrażliwe dotyczące Twojej osoby.

System szyfrowania transmisji danych

System prosi o podanie Twojego loginu i hasła nadanego tylko przez Ciebie na potrzeby użytkowania systemu ICR-MED. Nigdy nie prosimy o hasła jednorazowe, a tym bardziej o numery kart kredytowych, kody PIN oraz inne dane wrażliwe dotyczące Twojej osoby.

SZYFROWANIE

Szyfrowanie połączenia z ICR protokołem TLS v1.0 128 bit gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

HASŁA

Hasła są zawsze nadawane indywidualnie. Hasło musi składać się z przynajmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

ZABEZPIECZENIE KOMPUTERA

Bezpieczeństwo wszystkich Twoich działań w sieci (nie tylko bezpiecznego korzystania z systemu ICR-MED) zależy w bardzo dużym stopniu od Twojej dbałości o zabezpieczenie własnego komputera. Stosujemy najbardziej nowoczesne, profesjonalne metody zabezpieczeń sprzętowych i programowych, jednak o ochronę własnego komputera i systemu operacyjnego musisz zadbać sam. Nie mamy dostępu do Twojego komputera – tutaj wszystko zależy od Ciebie!

PRAWO

W sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych kierujemy się zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Wdrożyliśmy również normę ISO 27001 oraz zapewniamy ochronę danych, którą zawarliśmy w deklaracji do jej stosowania.